Cennik stomatologia
Licówka porcelanowaod 1500 zł
Korony cyfroweod 1500 zł
Korona pełnoceramiczna w systemie LAVA2000 zł
Korona pełnoceramiczna cyrkon CAD/CAMod 1500 zł
Korona ceramiczna na podbudowie metalowej800 zł
Znieczulenie nasiękowe20 zł
Implantologia
Konsultacja200 zł
Wszczepienie implantuod 2000 zł
Korona na implancieod 1000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej2000 zł