1. Klinika pobiera zadatek w wysokości 300 zł na poczet konsultacji , płatności należy dokonać najpóźniej 24h od umówienia wizyty.
  1. Klinika pobiera zadatek w wysokości 1500 zł na poczet zabiegu, płatności należy dokonać najpóźniej 24h od umówienia wizyty. Zadatek pobierany jest na rzecz wykonanego zabiegu.
  1. W przypadku nie wpłacenia zadatku na poczet konsultacji lub zabiegu rezerwacja zostanie anulowana. Brak wpłaty zadatku oznacza rezygnację z usługi
  1. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia wizyty konsultacyjnej minimum 24h przed zaplanowanym terminem, zadatek przepada. 
  1. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia wizyty zabiegowej minimum 48h przed zaplanowanym terminem, zadatek przepada. 
  1. Klinika  zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji w przypadkach szczególnych, takich jak choroba osoby wykonującej zabieg lub zajście innych, nieprzewidzianych okoliczności. W takim przypadku Klientowi zostanie zaproponowany inny termin wykonania zabiegu. Klient uprawniony jest do rezygnacji z umówionej usługi w nowym terminie. Wpłacony zadatek podlega wówczas zwrotowi w nominalnej wysokości.
  1. Opłata może być uiszczona w recepcji kliniki lub przelewem (dane do przelewu umieszczone są na stronie internetowej).
  1. W celu anulowania rezerwacji, należy podać termin rezerwacji oraz nazwisko klienta. Zadatek zostanie zwrócony do 72h od zgłoszenia anulacji lub zmiany terminu wizyty.

Wchodząc na naszą stronę pacjent akceptuje wyżej wymieniony regulamin.